• pro_banner

Garanti

Garantipolicyer

CNC Visjon
Å være førstevalgsmerket innen elektrisk industri

Garantiperiode: for overførings- og distribusjonsutstyr, 18 måneder fra leveringsdatoen eller 12 måneder fra datoen for aksept av installasjon og test (i samsvar med tidligere utløpsdato);for andre lavspentapparater, 24 måneder fra produksjonsdatoen.Garantiperioden kan endres og basert på signert kontrakt med kunder.

I løpet av garantiperioden vil brukerne nyte vår garantiservice gjennom vår kundeserviceavdeling, autorisert kundeservicesenter eller din lokale forhandler.Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt CNC eller ring din lokale distributør.
contact information: Service@cncele.com

I henhold til avtalen i kontrakten er CNC ansvarlig for de defekte produktene innenfor garantiperioden.CNC vil gi kompenserende service etter garantiperioden.CNC er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper på grunn av andre problemer unntatt kvalitetsproblemer, uten begrensning til feil installasjon, misbruk, misbruk, uaktsomhet eller ombygging, annen kontrollmetode enn de tekniske instruksjonene informert av CNC.

CNC bærer tapet på grunn av produktfeil eller skade eller etc. kun i omfanget av verdien av selve produktet, unntatt indirekte tap.

I tilfelle force majeure eller andre ukontrollerbare faktorer, inkludert men ikke begrenset til kriger, opptøyer, streik, pest eller annen epidemi, som resulterer i manglende implementering av tjenestene heri, har CNC rett til å yte tjenestene etter at hindringer er fjernet, og påtar seg intet ansvar.